Zasadačka Magistrát

Miesto:Primaciálne nám.,Bratislava
Investor:Magistrát Hl. mesta SR
Realizácia:2003