Veréjné stránkové pracovisko

Miesto:Bratislava
Investor:Magistrát Hl. mesta SR
Realizácia:2003