Slovany

Miesto:Bratislava
Investor:Slovany s.r.o.
Realizácia:2008