Slávia

Miesto:Botanická ul. Bratislava
Investor:Súkromná osoba
Realizácia:2004