Obytný súbor Triangel

Miesto:Čierna voda
Investor:IUSA a.s.
Realizácia:2008
Spoluautor: