Nad Lúčkami

Miesto:Nad Lúčkami, Bratislava
Investor:Tatra Real s.r.o.
Realizácia:2003
Spoluautor:ing. arch. Ľubomír Závodný