Dostojevského rad

Miesto:Dostojevského rad., Bratislava
Investor:AWR Holdings Limitid
Realizácia:2003