Rekonštrukcia Zimného štadiónu O. Nepelu

Miesto:Bratislava
Investor:STaRZ hl.m. SR
Realizácia:2010
Spoluautor:ing. arch. Dušan Fischer, ing. arch. Ján Jacko