Panenská

Miesto:Panenská ul., Bratislava
Investor:T-Parkes s.r.o.
Realizácia:2004