Nové Sady

Miesto:RD Nové Sady
Investor:Súkromná osoba
Realizácia:2002