Diplomat

Miesto:Palisády 31, Bratislava
Investor:Správa služieb diplomatického zboru
Realizácia:2005
Spoluautor:ing. arch. Igor Bolčo, ing. arch. Karol Kállay