Daňový úrad

Miesto:Blagoevova ul., Bratislava
Investor:Magistrát Hl. mesta SR
Realizácia:2008