Bratislavské kultúrne a informačné pracovisko

Miesto:Primaciálne nán., Bratislava
Investor:Magistrát Hl. mesta SR
Realizácia:2005