Botanická

Miesto:Botanická cesta, Bratislava
Investor:ISE s.r.o.
Realizácia:2008